SL | EN

Pravilnik o privatnosti

Ovim pravilnikom određuju se postupci i mjere za zaštitu osobnih podataka u zbirkama osobnih podataka kojima upravlja  KOPITARNA SEVNICA d. d. (u nastavku: društvo).

Ovaj pravilnik određuje mjere za osiguranje prilikom sakupljanja, obrade, pohrane, posredovanja i korištenja osobnih podataka dobivenih iz internetske trgovine.

U predmetima koje ne uređuje ovaj pravilnik izravno se koriste odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka te Opća uredba o zaštiti osobnih podataka.

Registracija i drugi podatci o računu

Kada se registrirate za korištenje naših usluga, o vama prikupljamo sljedeće podatke:

– ako se registrirate na našoj internetskoj stranici: ime, prezime i adresa e-pošte te broj telefona, regija i država ako nam dostavite te podatke

– podatke o vašim narudžbama, uključujući proizvode, način plaćanja i broj bankovnog računa

- podatke o internetskim navikama, podatke o proizvodima i uslugama, poveznicama na koje kliknete, podatke o uređajima s kojih pristupate internetu, kao što su IP adresa i s njom povezana lokacija, ID uređaja, njegovi tehnički parametri kao što je operacijski sustav, inačica, razlučivost zaslona, odabrani preglednik i inačica istog te podatke dobivene iz kolačića i sličnih tehnologija za prepoznavanje uređaja.

Svrha prikupljanja i obrade vaših podataka

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu sa svrhom u koju ste nam ih dostavili.

To je obavještavanje putem e-novosti. Osobne podatke nećemo koristiti u drugu svrhu, a prikupljamo ih i obrađujemo na sljedećim pravnim temeljima:

– zakon i ugovorni odnosi

– privola pojedinca i 

– zakoniti interes.

Pravni temelj za prikupljanje i obradu osobnih podatka

Temelji na kojima prikupljamo vaše osobne podatke:

– Vaša izričita privola – povremeno ćemo vas morati zamoliti za privolu za korištenje vaših osobnih podataka za jednu ili više namjena.

– Kada je to potrebno, za naše zakonite poslovne interese – korištenje vaših osobnih podataka pomaže nam kod upravljanja i poboljšanja našeg poslovanja. Isto tako, korištenje vaših osobnih podataka omogućuje nam da naša komunikacija s vama bude relevantnija i prilagođena vama te da vaše iskustvo s našim uslugama i proizvodima bude učinkovito i uspješno.

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije na e-novosti, sudjelovanjem u nagradnoj igri ili davanjem upita, čuvamo do otkazivanja. Suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka možete otkazati bilo kada.

Otkaz suglasnosti ne utječe na zakonitost prikupljanja i obrade podataka prije otkaza suglasnosti. Sve ostale osobne podatke u okviru ugovorne suradnje čuvamo u skladu s važećim zakonodavstvom. Osobne podatke čuvamo u elektroničkom obliku.

Naši računalni sustavi zaštićeni su tehničkim i organizacijskim mjerama koje sprječavaju nenamjerno ili nezakonito uništavanje, gubljenje, promjenu te neovlašteno otkrivanje ili pristup vašim osobnim podatcima.

Podatke koje prikupljamo, čuvamo na sigurnim poslužiteljima onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje svrhe njihovog prikupljanja ili do vašeg otkaza.

Zbog ispunjavanja određenih zakona vaše podatke obrađujemo u skladu sa zakonima navedenima u nastavku:

  • Zakon o obveznim odnosima (OZ)

  • Zakon o zaštiti potrošača (ZZPot)

  • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (ZPDV-1)

  • Zakon o poreznom potvrđivanju računa (ZPorPR)

  • Zakon o računovodstvu (ZR),

  • Zakon o elektroničkim komunikacijama (ZEKom)

  • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT-1).

U tu svrhu vaše podatke (kontaktne podatke i podatke o narudžbama) čuvamo do deset godina. 

Prosljeđivanje osobnih podataka

Osobne podatke nećemo prosljeđivati trećim osobama i nećemo ih javno otkrivati, osim odabranim ugovornim partnerima koje također obvezuje Opća uredba o zaštiti osobnih podataka.

Osobne podatke nećemo prosljeđivati u treće zemlje koje nisu članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora.

Kao pojedinac upoznati ste i suglasni da ponuditelj pojedine radnje s vašim podatcima može povjeriti drugim osobama (osobe koje obrađuju ugovore).

Osobe koje obrađuju ugovore povjerene podatke mogu obrađivati isključivo u ime ponuditelja, u ograničenjima ponuditeljeve ovlasti:

– računovodstveni servis i odvjetnički uredi te drugi ponuđači pravnog savjetovanja

– ponuđači obrade podataka i analitike

– osobe koje održavaju informacijske sustave

– ponuđači slanja obavijesti e-poštom

– ponuđači platnih sustava, kao što su PayPal i drugi

– ponuđači sustava za upravljanje odnosima s kupcima (npr. Microsoft)

– ponuđači rješenja za internetsko oglašavanje (npr. Google, Facebook).

Vaša prava

U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka imate pravo na pristup podatcima, pravo na ispravak podataka, pravo na ograničavanje obrade, pravo na brisanje podataka te pravo na prijenos podataka koji se odnose na vas.

Bilo koje pravo prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka možete zatražiti bilo kada u pisanom obliku. Pri tome navedite vaše ime, prezime te adresu e-pošte.  

Zahtjev možete poslati na adresu e-pošte: info@kopitarna.eu ili poštom na adresu:

Kopitarna Sevnica d. d.

Prvomajska ulica 8

8290 Sevnica

Objava izmjena pravilnika

Svaka promjena naše politike o zaštiti osobnih podataka bit će objavljena na internetu.

Košarica

Zatvoriti